Âm thanh MacAppStuff 1,07MacAppStuff Âm thanh là một đơn giản, dễ sử dụng máy nghe nhạc. Bạn có thể nhanh chóng xác định vị trí và thêm các danh sách nhạc để chơi có thể dễ dàng lưu và nạp
.
Bạn có thể tạo danh sách nhạc như nhiều như bạn muốn, thêm và kéo các bản nhạc cho họ, có các bài hát bắt đầu chơi khi lần đầu tiên khởi động ứng dụng và nhiều hơn nữa Yêu cầu: Mac OS X Có gì mới trong phiên bản này: Tiểu sửa chữa cho playlist "Save as", bây giờ làm việc
download ở đây !
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/846