imlSoft Disk Registry Optimizer 1.1.5imlSoft Disk Registry Optimizer là một công cụ đơn giản giúp tìm kiếm các tập tin rác vô dụng và đăng ký không hợp lệ trên máy tính của bạn và cho phép bạn xóa chúng. Nó đang dọn dẹp các tập tin tạm thời Windows, trình duyệt bộ nhớ cache, cookies, các tập tin bị mất cluster, tái chế nội dung bin, người dùng xác định các tập tin rác (thư mục) và một số ít hơn. Điều này dễ sử dụng đến công cụ hỗ trợ chức năng lịch Có gì mới trong phiên bản này:. Sửa chữa một số lỗi
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1508