NXPowerLite Desktop Edition 4,3NXPowerLite Desktop Edition hoàn toàn làm giảm kích thước của các tài liệu Word, bảng tính Excel, PowerPoint trình bày và hình ảnh JPEG. Tập tin vẫn còn ở định dạng ban đầu của họ, mà không làm giảm rõ rệt về chất lượng? và không có cần phải giải nén trước khi sử dụng chúng. Nó rất dễ sử dụng. Đơn giản chỉ cần chọn một tập tin, chọn cấp độ tối ưu hóa của bạn và nhấp vào 'Tối ưu hóa' nút. Nếu bạn sử dụng Lotus Notes, Microsoft Outlook, Outlook Express hoặc Windows Mail, nó thậm chí còn dễ dàng hơn. NXPowerLite Desktop Edition sẽ đính kèm email tự động tối ưu hóa khi chúng được gửi Có gì mới trong phiên bản này:. Hỗ trợ cho Microsoft Office 2010
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/882