Từ điển 1,00Đây là một cách tuyệt vời để có được khách truy cập lặp lại nếu đối tượng của trang web của bạn có chứa những từ hoặc cụm từ mà là duy nhất cho ngành công nghiệp của bạn, tại sao không đặt một tìm kiếm từ điển trên trang web của bạn?! Tải lên một tập tin văn bản với các từ và định nghĩa của bạn cùng với kịch bản và nhanh chóng bạn sẽ có một tìm kiếm từ điển. Có một tính năng cho phép các liên kết có thể click vào các điều khoản khác trong từ điển mà được hiển thị với các định nghĩa. Điều này là rất tốt cho các trang web âm nhạc, trong đó có độc đáo của riêng Latin, tiếng Pháp, và Đức ngữ của họ, cũng như các trang web y tế, các trang web cơ khí, và nhiều hơn nữa phiên bản đăng ký đi kèm với sự hỗ trợ và cập nhật không giới hạn. [(1! )] Yêu cầu: Perl, Webserver [(4) [] (5)] download ở đây
tải về ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1226