Pcx-DCX Fax Viewer 10.12.01Pcx-DCX Fax Viewer chương trình phần mềm. Một trong nhiều ElectraSoft miễn phí để thử trước khi mua chương trình phần mềm. Xem DCX và PCX file và chuyển đổi chúng thành các file TIF hay PDF. Trong một vài phút từ bây giờ, bạn sẽ được xem hàng ngàn bản fax với Fax Viewer PCX, DCX. Bạn sẽ được chỉnh sửa và / hoặc chuyển đổi chúng sang định dạng TIFF, TIF và PDF Yêu cầu:. Windows Có gì mới trong phiên bản này: Xem fax. pcx và chuyển đổi các tập tin DCX fax để tif và pdf.
download ở đây
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/253