Tritris 1.1.0Trong trò chơi Tetris bạn kiểm soát các vị trí của khối thả để hoàn thành một hàng được hình thành, khi điều đó xảy ra, hàng sẽ được tiêu huỷ. Trò chơi này là thử thách bởi vì bạn có để chơi trò chơi Tetris ba cùng một lúc Yêu cầu: NET Framework 2.0 [(. 5)] download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/899