Sổ séc 4.09.01Sổ séc là một cuốn sổ điện tử đăng ký. Bạn nhập vào các giao dịch vào sổ séc chỉ như trên phiên bản giấy của bạn. Nhưng thay vì rút ra khỏi máy tính của bạn mỗi tháng và đấu tranh với những việc vặt cân bằng sổ séc của bạn, đánh dấu hết các mục trong sổ séc được hiển thị trên bảng kê hàng tháng của bạn và sổ séc sẽ tính toán nó cho bạn. Nếu không có các đường cong học tập của một chương trình kế toán phức tạp, bạn sẽ có được công việc làm. Ngoài các tính năng khác, cuốn sổ có các tùy chọn bảo vệ mật khẩu. Được đăng bởi Dataware .
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/732