Replicator 10,4Replicator cho phép bạn phát hành số lượng lớn các tập tin cần
nhiều người một cách hiệu quả. Các phần mềm tự động
chỉ tải các tập tin đã thay đổi và xóa những cái không còn
là một phần của bản phân phối.

Không giống như các công cụ khác tương tự, tất cả nó đòi hỏi phải là một [bình thường (5)] HTTP website. Nó không đòi hỏi code để chạy trên máy chủ

Nó cũng có thể làm việc với các đĩa CD, và các mạng LAN..

Tuỳ chỉnh cấu hình cho từng khách hàng. Không miễn phí. Đăng ký
bao gồm giúp đỡ trong việc thiết lập các file cấu hình.

Tại sao các cầu vồng máy quang phổ quang phổ? Darned nếu tôi có thể
nhớ. Có lẽ chỉ đại diện cho các dòng khác nhau
file nó phân phối Yêu cầu:. Java 1,6 + Có gì mới trong phiên bản này: 10,4 2009/08/08 - thêm thu hồi, HIGHEST_ACCEPTABLE_EXIT_CODE, MAX_UPLOAD_TRIES parms config
tải về tại đây.
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/363