Nvidia GeForce / ION Driver Release cho Windows XP 32-bit WHQL 263,09
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/202