Space Invaders 1.1.0Đây là một phim làm lại của trò chơi cổ điển xâm lược không gian. Trong trò chơi này bạn kiểm soát một không gian tàu để tiêu diệt một nhóm các kẻ xâm lược không gian. Những kẻ xâm lược sẽ bắn bạn trở lại trở lại và sẽ tiếp cận gần hơn và gần hơn. Có kẻ thù đặc biệt, một khi bị phá hủy, họ sẽ cho bạn một số vũ khí rất tốt đẹp Yêu cầu:. NET Framework 2.0 [(. 5)] download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/659