Tixati 1,46Tixati là một miễn phí và dễ sử dụng tính năng bittorrent khách hàng xem chi tiết của tất cả các peer, hạt giống, và các file tài sản chuyển nhượng. Thêm nữa là biểu đồ băng thông mạnh mẽ và khả năng điều tiết, và DHT một implemenation toàn Yêu cầu:. 1024x768 hiển thị HiColor Có gì mới trong phiên bản này: Phiên bản 1,46 bổ sung thêm nhiều tính năng mới như các cấu hình băng thông, tự động khởi động-, tự động shutdown-, và toàn cầu peer bỏ qua. Một số cải tiến khác đã được thực hiện
. download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/353