Kết hợp Game 3 1.00.99Kết hợp Game 3 cho bạn thẻ nhiều hơn để lật - thực vật, động vật, các hộ gia đình, và các nhân vật tưởng tượng! Flip có hai thẻ để xem họ phù hợp. Nếu họ làm, xem chúng biến mất. Làm cho tất cả các thẻ biến mất để hoàn thành một cấp độ. Hoàn thành 10 cấp độ để giành chiến thắng trong trò chơi! Phù hợp với trò chơi có hai mức độ khó khăn với mức độ dễ dàng cho trẻ em trai và một mức độ khó mà cung cấp thách thức lớn hơn cho trẻ em lớn tuổi. Kết hợp các đối tượng giúp xây dựng toán học và ngôn ngữ nghệ thuật đầu kỹ năng bằng cách phân loại và phân biệt giữa sáng, các đối tượng đầy màu sắc. Được đăng bởi Dataware .
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/522