Đó là tình bạn của ba loài thú được coi là những vị chúa tể: Chú gấu Baloo với chú hổ (Shere Khan) và chàng sư tử (Leo). Cả ba bắt đầu trở thành bạn bè từ năm 2002, khi họ bị cảnh sát tịch thu từ nhà của chủ một đại lý thuốc ở địa phương.Tình bạn giữa những vị chúa tể của rừng xanh