Thế giới thủ phủ Quiz 1.1.0Trong trò chơi này, bạn sẽ nhận được một câu hỏi yêu cầu bạn về các thủ đô của một quốc gia, sau đó bạn cần phải nhận vốn từ một sự lựa chọn của 4 thành phố. Bạn chỉ có 10 giây cho mỗi câu hỏi Yêu cầu:. NET Framework 2.0
. tải về tại đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/754