Mã Breaking 1.1.0Trong trò chơi này có một văn bản được viết bằng ký hiệu lạ. Bạn cần phải đoán những gì các biểu tượng được và kéo các chữ cái đúng để thay thế các biểu tượng và xây dựng lại thông điệp ban đầu. Có một nút gợi ý rằng có thể được sử dụng khi bạn đang mắc kẹt. Các nhanh hơn bạn giải mã các văn bản và ít được sử dụng các gợi ý, cao hơn số điểm bạn nhận được Yêu cầu:. NET Framework 2.0 [(4. )]
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/755