Wolf, cừu và cải bắp 1.1.0Di chuyển con sói, cừu và cải bắp vào bờ đối diện bằng cách sử dụng thuyền. Mỗi lần thuyền chỉ có thể đưa một mục và nhiều như vậy đi qua là cần thiết. Hãy cẩn thận, khi người đàn ông không phải là xung quanh, chó sói sẽ ăn những con chiên, và chiên sẽ ăn bắp cải. Kế hoạch của bạn di chuyển một cách cẩn thận để tất cả ba mục được đặt trên bờ đối diện Yêu cầu:. NET Framework 2.0 [(5. )] download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/756