Xoay Puzzle 1.1.0Xoay gạch để khôi phục hình ảnh gốc. Đây là một trò chơi đầy thử thách bởi vì khi bạn di chuyển một đoạn, 3 chiếc khác sẽ bị ảnh hưởng cũng Yêu cầu:. NET Framework 2.0 [(4. )]
download ở đây