1.1.0 Các gia đình chim cánh cụtTrong trò chơi này, bạn cần phải giúp đỡ các chú chim cánh cụt qua sông. Các chú chim cánh cụt đi theo cặp của cha và con trai. Khi cha không phải là xung quanh, con trai sẽ được sợ hãi và bay đi nếu người lớn từ gia đình khác đang ở đó. Kế hoạch cẩn thận để cho tất cả các chú chim cánh cụt qua sông. Nhấp vào chim cánh cụt để di chuyển chúng đến và đi từ băng nổi, băng trôi nổi có thể giữ nhiều nhất là hai chú chim cánh cụt. Nhấp vào băng để di chuyển sang bờ đối diện, các đá có thể di chuyển chỉ khi có chim cánh cụt trên đó Yêu cầu:. NET Framework 2.0 [(. 4) [] (5)] download ở đây