Soccer 1.1.0Đây là 3 người đàn ông bóng đá mini game. Bạn có thể thực hiện khắc phục, vượt qua và bắn. Điều khó khăn của trò chơi này là bạn cần phải sử dụng cả chuột và bàn phím thứ để chơi. Với kỹ năng tốt, phán đoán bạn có thể đánh bại các máy tính, nhưng máy tính không phải là một đối thủ dễ dàng Yêu cầu:.. NET Framework 2.0
download ở đây