Trung Quốc đam 1.1.0Đây là trò chơi đam acient của Trung Quốc. Trong trò chơi này, bạn và máy tính cạnh tranh để di chuyển chốt để các cơ sở địch càng nhanh càng tốt. Một cọc có thể làm cho nhảy liên tục để tăng tốc độ chuyển động của nó, vì vậy bạn cần phải có chiến lược đặt cọc của bạn để chốt khác của bạn có thể làm cho nhảy dài liên tiếp. Đồng thời bạn cũng nên cố gắng hết sức để chặn bước nhảy vọt của máy tính Yêu cầu:.. NET Framework 2.0
download ở đây