Mình có con gà tre mỹ đem từ quê lên hòi tháng trước, đã dọn lông và nhốt nuôi cũng tháng ròi, gà zin nha chưa đá ai nhìn nói đá xin cho lun. ai đem về nuôi 1 thời gian là múc đc. nói nhiều chi bằng ae wa xem cho biết và đây là tấm hình chụp tuần ròi khi nào rãnh sẽ cho thêm hình


Giá cho e nó là 700k. liên lạc 0986844674 or nhocchuoi_lovely75
mình ở ngã 3 cổng xanh cách khu du lịch Đại Nam 15km đường rất dễ đi