Liên Hệ Quảng Cáo
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1

  Title
  Thành Viên Mới
  Ngày tham gia
  Oct 2010
  Đang ở
  Tầng 6 Tòa Nhà Hà Thành Plaza- 102 Thái Thịnh- Đống Đa- Hà Nội
  Bài viết
  25

  Arrow Phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng tốt nhất Vic- Eaccount Standard

  PHẦN MỀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG VIC – EACCOUNT STANDARD

  GIỚI THIỆU
  Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng phần mềm, công ty phần mềm kế toán Vic chúng tôi đã sản xuất ra nhiều sản phẩm phần mềm phục vụ công tác quản lý và tự động hóa trong xây dựng.Trong lĩnh vực tài chính, công ty Vic đã xây dựng thành công phần mềm kế toán xây dựng.
  Phần mềm này được xây dựng bởi sự kết hợp, thẩm định của Vụ Kinh tế Tài chính Bộ Xây dựng, cùng các chuyên gia tài chính, với sự đúc kết tổng hợp kinh nghiệm từ các sản phẩm cùng loại của nước ngoài và trong nước, đồng thời đã được sử dụng rộng rãi ở các tổng công ty, các doanh nghiệp, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị hành chính. Phần mềm kế toán xây dựng của Vic được cập nhật các thông tư quy định mới nhất của Bộ Tài chính về chế độ kế toán (thông tư 23/2005/TT-BTC, 88/2004/TT-BTC, thông tư 84/2004/TT-BTC, thông tư 128/2003/TT-BTC, thông tư 60/200/2007/TT-BTC…
  Phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp

  I. CÁC PHÂN HỆ CÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH
  1) Quản lý vốn bằng tiền
  2) Quản lý công trình hợp đồng
  3) Quản lý tài sản cố định
  4) Quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  5) Quản lý xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn
  6) Quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm
  7) Các tiện ích của phần mềm

  II. CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ

  1) Quản lý vốn bằng tiền
  Quản lý các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
  Theo dõi tiền mặt tại quỹ
  Theo dõi tiền gửi, tiền vay ở nhiều ngân hàng
  Theo dõi giao dịch liên quan đến nhiều loại ngoại tệ khác nhau
  Theo dõi từng khế ước vay
  2)Quản lý công trình, hợp đồng
  Quản lý thu chi chi tiết cho từng phiếu thu, phiếu chi, khế ước
  Theo dõi thu chi tiết của từng công trình, hợp đồng xây dựng.Cho phép thu tiền của nhiều hóa đơn trên một phiếu thu .
  Cho phép nhận tiền trả trước của các công trình rồi sau đó mới phân bổ cho hóa đơn xuất ra sau đó
  Theo dõi các khoản thu khác
  In phiếu thu từ chương trình theo mẫu đặc thù của người sử dụng.
  Tự động tạo các bút toán sổ cái
  Cho phép kiểm soát dấu vết khi kết chuyển/cập nhật giao dịch
  Có chức năng cảnh báo khi cập nhập trùng số phiếu của từng công trình và hợp đồng.
  Theo dõi chi trả chi tiết cho từng công trình, hợp đồng xây dựng .
  Cho phép thanh toán cho nhiều hóa đơn trên cùng một phiếu chi
  Cho phép trả tiền trước cho nhà cung cấp vật liệu xây dựng rồi sau đó mới phân bổ cho hóa đơn nhận được sau đó
  Theo dõi các khoản chi khác
  Có nhiều tiện ích theo dõi các hóa đơn thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi trực tiếp vào chi phí
  In phiếu chi, UNC, lệnh chuyển tiền từ chương trình theo mẫu đặc thù của từng đơn vị xây dựng.
  Tự động tạo các bút toán sổ cái
  Cho phép kiểm soát dấu vết khi kết chuyển/cập nhật giao dịch
  Có chức năng cảnh báo khi cập nhập trùng số phiếu chi.
  3, Quản lý tài sản cố định
  Thông tin về tài sản cố định
  Không giới hạn số lượng danh điểm tài sản cố định
  Theo dõi các thông tin về đến tài sản cố định: nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao/giá trị khấu hao hàng năm, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất, loại tài sản...
  Theo dõi công cụ, dụng cụ vật tư đi kèm
  Các thông tin ghi chú về tài sản, mô tả đặc tính của tài sản. Theo dõi các thay đổi liên quan đến tài sản cố định Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định Báo cáo kiểm kê về tài sản cố định
  Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
  Báo cáo tình hình tăng giảm (chi tiết và tổng hợp) theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản và tổng số…
  Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định
  Báo cáo tài sản tính khấu hao
  Quá trình khấu hao tài sản
  4, Quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  Quản lý thông tin chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng sử dụng cho các hợp đồng, công trình xây dựng.
  Tự động phản ánh và tính toán chính xác và chi tiết kịp thời số lượng, chất lượng và giá thành thực tế của những NVL được nhập kho sử dụng cho xây dựng các công trình và hợp đồng xây dựng
  Phân bổ hợp lý giá trị NVL sử dụng vào các đối tượng thực hiện xây dựng đã được quản lý chi tiết ở trên.
  Tự động cập nhật tính toán và phản ánh chính xác số lượng và giá trị NVL, công cụ dụng cụ đã sử dụng cho xây dựng đồng thời phát hiện NVl, công cụ dụng cụ thiếu thừa, ứ đọng, kém phẩm chất và đưa ra hướng xử lý kịp thời.
  5, Quản lý xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn.

  Lập các dự toán thiết kế và dự toán thi công các hợp đồng và công trình xây dựng.
  Quản lý quá trình xây dựng tự động so sánh với dự toán đã lập giảm bớt rủi ro cho các công trình xây dựng.
  Quản lý chi phí xây dựng các công trình xây dựng bao gồm :
  Chi phí NVL trực tiếp, gián tiếp
  Chi phí nhân công trực tiếp
  Chi phí sử dụng máy móc thi công
  Các chi phí sản xuất chung
  Giá thành các sản phẩm sử dụng trong công trình xây dựng và sửa chữa đã quản lý.
  6, Quản lý chi phí và tính giá thành
  Chương trình cho phép lập dự toán chi phí và theo dõi tình hình thực hiện dự toán chi tiết theo từng bộ phận, phòng ban và nội dung chi phí.
  Hệ thống báo cáo phân tích chi phí đa dạng, xoay theo nhiều đối tượng như: tài khoản, bộ phận, mã phí, mã đơn vị trực thuộc. Báo cáo lên số liệu phát sinh cho từng kỳ, hoặc nhiều kỳ, so sánh chi phí cùng kỳ năm trước. Tuỳ chọn báo cáo thể hiện dữ liệu dạng bảng, hoặc dạng độ thị với nhiều kiểu khác nhau

  Cập nhật số liệu đầu kỳ, cuối kỳ
  Tính giá xuất kho NVL công cụ dụng cụ
  Tính và phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ: NVL, nhân công, chi phí chung
  Phân bổ chi phí cho sản phẩm dở dang và sản phẩm nhập kho thi công xây dựng
  Tính giá thành, điều chỉnh giá thành
  Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp lựa chọn: phương pháp định mức, phương pháp tỷ lệ, phương pháp chi phí trực tiếp hoặc kết hợp các phương pháp trên
  Tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục, sản phẩm sản xuất theo đơn hàng, sản phẩm là các công trình xây lắp
  Theo dõi (tập hợp) chi phí (NVL, nhân công, máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) theo đơn vị sử dụng (bộ phận, phân xưởng, xí nghiệp, đội sản xuất), theo vụ việc (hợp đồng, công trình, đề án, sản phẩm), theo khoản mục chi phí (văn phòng, điện, nước, điện thoại...)
  Tùy theo đặc thù của từng đơn vị xây dựng chương trình sẽ được sửa đổi để tính giá thành theo yêu cầu.
  7, Các tiện ích của phần mềm
  Quản lý số liệu liên năm
  cho phép quản lý số liệu liên năm. Người sử dụng có thể lên các báo cáo công nợ, các báo cáo liên quan đến các hợp đồng, công trình xây dựng... của nhiều năm mà không phải in riêng từng năm rồi sau đó ghép các báo cáo lại với nhau.
  Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau
  cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ so sánh là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm.


  Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở
  cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty. Số liệu có thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về công ty mẹ.
  Tự động hóa xử lý số liệu
  tự động phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau về vật tư chi phí nhân công xây dựng; tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp; tập hợp số liệu và tạo các bút toán kết chuyển, phân bổ tự động cuối kỳ; tự động tính tỷ giá ghi sổ và tạo chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ theo nhiều phương pháp; tự động đánh giá và tạo chênh lệch tỷ giá các khoản mục có gốc ngoại tệ vào cuối mỗi niên độ kế toán; tự động tính và tạo bút toán phân bổ khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ lao động; tự động kiểm tra và xử lý các sai sót trong quá trình nhập liệu (hạch toán sai, cúp điện, rớt mạng,…)….
  Kết xuất ra EXCEL và gửi e-Mail kết quả báo cáo
  cho phép kết xuất báo cáo ra bảng tính chỉ với một thao tác. Hỗ trợ gửi e-mail kết quả báo cáo ngay trong chương trình.
  Tiện ích cập nhật dữ liệu danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp Excel
  Chương trình cho phép cập nhật dữ liệu một số danh mục và số dư đầu kỳ từ tệp Excel được định nghĩa sẵn. Chức năng này hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian khi lập các thông số ban đầu trong giai đoạn bắt đầu sử dụng chương trình.
  Tiện ích tạo biểu tượng cho chứng từ in, báo cáo
  Chương trình cho phép khai báo biểu tượng công ty để thể hiện trên các mẫu in chứng từ, báo cáo nếu doanh nghiệp có chu cầu này.
  Tính mềm dẻo
  cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng công trình và hợp đồng xây dựng: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn cách tính giá vật liệu và tính tỷ giá ghi sổ đối với các đối tượng có gốc ngoại tệ (giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước, giá giao dịch), có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù...
  Khả năng bảo mật
  cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng. Ngoài ra chương trình còn cho phép phân quyền, giới hạn quyền theo nhóm người sử dụng nhằm giảm thiểu thời gian, thao tác cho cán bộ quản trị.
  Giao diện
  Giao diện và báo cáo theo 2 ngôn ngữ Việt và Anh có giao diện và các báo cáo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
  Thể hiện giao diện chương trình theo các loại: dạng trình đơn (menu đổ xuống), hình cây (dễ dàng mạch lạc) và dạng quy trình (đồ họa thân thiện).

  Môi trường làm việc
  Phần mềm có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng hoặc máy đơn lẻ. Hệ điều hành mạng có thể là Windows Server hoặc Novell NetWare. Hệ điều hành các máy trạm có thể là Win Vista, Win XP, Win 2000
  Với phương châm hoạt động đáp ứng đúng đủ nhu cầu của từng đơn vị doanh nghiệp với chi phí thấp nhất

  -chúng tôi tin tin tưởng sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

  - Công ty chúng tôi phục vụ doanh nghiệp khắp các tỉnh miền bắc

  -Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được sự hỗ trợ tư vấn và dùng ngay trong công việc!

  Trân trọng !
  Thông tin liên hệ.
  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIC
  Phòng kinh doanh:
  Nguyễn Thu Phương
  Mobile: 0988.186.916
  Địa chỉ : P 603B, Tòa Nhà Hà Thành Plaza- 102 Thái Thịnh- Đống Đa- HN
  Email: phuongnt@vicvn.com
  Yahoo nick : nguyenphuong_tb
  Website : www.vicvn.com

 2. #2

  Title
  Thành Viên Mới
  Ngày tham gia
  Oct 2010
  Đang ở
  Tầng 6 Tòa Nhà Hà Thành Plaza- 102 Thái Thịnh- Đống Đa- Hà Nội
  Bài viết
  25

  Mặc định

  Phần mềm đáp ứng mọi nghiệp vụ kế toán quản lý của doanh nghiệp, đáp ứng tốt nhất cho doanh nghiệp xây dựng

Các Chủ đề tương tự

 1. Phần mềm kế toán mới nhất Vic- Eaccount đáp ứng đầy đủ công tác kế toán doanh nghiệp
  Bởi phuongnt trong diễn đàn 1. Sách Báo - Tạp Chí - CD Nhạc, Phim
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-22-2010, 09:15 AM

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •