GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SSOFT DÙNG CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ GARA Ô TÔ,XE [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VTGam/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] MÁY

Để phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quản lý gara(sửa chữa,bảo dưỡng,buôn bán ô tô,xe máy) SSOFT cung cấp hệ thống sản phẩm SSOFT FINANCE 9.0 dùng cho loại hình này.
Sản phẩm có tính chất quản trị cao,sử dụng đơn giản,có thể dùng cho nhà quản lý hoặc kế toán hoặc một nhân viên bán hàng thông thường.Các báo cáo đơn giản dễ hiểu,được chỉnh sửa đúng theo yêu cầu của quý khách.Số người dùng không hạn chế,sử dụng được ở nhiều máy tính [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VTGam/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] với dữ liệu tập trung.Các báo cáo có thể kết xuất ra excel,email.Dữ liệu có thể phục vụ việc quản trị doanh nghiệp hoặc báo cáo tài chính kế toán.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA SẢN PHẨM

Quản lý danh mục

Quản lý danh mục khách hàng(Tên khách,địa chỉ,điện thoại [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VTGam/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG],email,biển số xe,hạn thanh toán ...)
Quản lý danh mục nhà cung cấp(Tên nhà cung cấp,địa chỉ,điện thoại,email,hạn thanh toán …)
Quản lý danh mục kho hàng(Kho xe,kho phụ tùng,kho dầu nhớt …)
Quản lý danh mục hàng hóa vật tư(Mã xe ‘biển số,số khung,số máy’,mã phụ tùng,mã vật tư,đơn vị tính,lô,hạn sử dụng,tài khoản …)
Quản lý danh mục giá bán,giá mua đối với từng phụ tùng hàng hóa,vật tư,nhóm vật tư,khách hàng,nhóm khách hàng.
Quản lý các hình thức khuyến mãi,chiết khấu cho đại lý cấp 1,2(Tỉ lệ khuyến mãi,hình thức khuyến mãi(tiền,sản phẩm),thời gian khuyến mãi,ngân sách khuyến mãi,hàng trưng bày …)

Quản lý đơn đặt hàng

Cập nhật các đơn đặt hàng(Ngày đặt,khách hàng,nhân viên,mặt hàng,số lượng …)
Báo cáo tiến độ đơn hàng.
Báo cáo dự báo kho hàng.

Quản lý mua hàng

Cập nhật số liệu khi mua hàng,nhập khẩu xe,phụ tùng(ngày mua,nhà cung cấp,mặt hàng,số lượng,kho nhập,đơn giá,hình thức khuyến mãi,chiết khấu,thuế suất ..vv..)
Báo cáo công nợ nhà cung cấp nếu mua nợ
Báo cáo số tiền đã trả nhà cung cấp
Báo cáo hàng nhập mua(theo ngày,nhà cung cấp,vật tư,kho …)
Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi mua
Báo cáo phân tích mua hàng theo mặt hàng,nhà cung cấp,thời gian
…vv… và các báo cáo theo yêu cầu của quý khách.
Quản lý bán hàng và bảo dưỡng sửa chữa

Cập nhật số liệu khi lập phiếu sửa chữa bảo dưỡng(Phụ tùng bán,dầu bán,công sửa chữa …)
Báo cáo công nợ khách hàng nếu bán chịu
Báo cáo số tiền đã thu của khách hàng.
Báo cáo tình hình sửa chữa bảo dưỡng xe.
Báo cáo bán hàng(theo ngày,khách hàng,hàng hóa vật tư,kho …)
Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi bán.
Báo cáo phân tích bán hàng theo mặt hàng,khách hàng,thời gian
…vv… và các báo cáo theo yêu cầu của quý khách.

Quản lý hàng tồn kho(được liên kết với quản lý bán hàng,mua hàng)- Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống nhằm bảo mật cho phần mềm.
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu của khi gặp có sự cố xảy ra, bảo đảm hệ thống ổn định và an toàn.
- Thiết lập thông tin công ty.
- Thiết lập số dư đầu kỳ.
- Thiết lập các tùy chọn mặc định của hệ thống, VD: kho, ngôn ngữ,…
- …

- Quản lý danh mục nhóm hàng hoá, hàng hoá, khách hàng, nhà phân phối…
- Quản lý đơn vị tính, hạn sử dụng, giá bán…
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý thông tin nhân viên, bộ phận.
- …

- Quản lý xuất, nhập, tồn:
+ Phiếu nhập, xuất với mã sinh tự động.
+ Giá bán, giá nhập sinh tự động theo quy định và có thể sửa đổi.
+ Ghi nhận nhân viên xuất hàng và khách hàng.
+ Theo dõi tồn kho, kiểm kê hàng hoá, dự báo hàng hết hạn sử dụng.
- Quản lý hàng hoá bảo hành, bảo trì.
- Nghiệp vụ chuyễn kho.
- Nghiệp vụ lắp ráp.


Các báo cáo quản lý

Báo cáo xe nhập theo từng chủng loại xe, từng ngày, từng khoảng thời gian do người dùng tự chọn.
Thông tin xe bán ra và nhập vào
Báo cáo phụ tùng xuất bán khi sửa chữa
Báo cáo doanh thu sửa chữa bảo dưỡng và doanh thu bán phụ tùng
Sổ theo dõi bảo hành
Sổ theo dõi bảo dưỡng(cho biết xe nào đến kỳ bảo dưỡng,bảo hành để liên hệ với khách hàng đến bảo hành bảo dưỡng)
Báo cáo quản lý thông tin từng khách hàng(số lần bảo hành bảo dưỡng xe tại gara) để từ đó có những chính sách khuyến mãi áp dụng cho các khách hàng trung thành.
Quản lý chi tiết thông tin khách hàng(số điện thoại,biển số xe,nhật ký bảo hành bảo dưỡng xe của khách tại gara)
Báo cáo nhật ký thu chi hàng ngày,bất cứ khoảng thời gian nào
Báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả của 1 hoặc nhiều đối tượng khách hàng.
Báo cáo tồn kho phụ tùng,hàng hóa(các mặt hàng nào còn hay hết để có chính sách nhập thêm hoặc giảm mua)

Quản lý tài chính(doanh nghiệp sử dụng cho cả quản lý kế toán)

Cập nhật các phiếu thu,chi,thu qua ngân hàng,chi qua ngân hàng.
Quản lý tiền mặt,tiền gửi.
Quản lý quỹ.
Quản lý nhật ký thu,chi,tạm ứng ..vv..
Đối với mua bán hàng
Quản lý thu tiền bán hàng
Quản lý chi tiền mua hàng
Quản lý công nợ còn phải thu của khách hàng
Quản lý công nợ còn phải trả nhà cung cấp
Biên bản đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
Báo cáo tài chính theo quyết định 48,15
Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo thuế đầu ra,đầu vào(có thể kết xuất sang hệ thống kê khai thuế)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo thuyết minh tài chính.

Ngoài ra hệ thống có thể tích hợp thêm module sản xuất tính giá thành đối với doanh nghiệp sản xuất,quản lý tài sản cố định.

Với phương châm phục vụ theo yêu cầu quý khách,mọi yêu cầu đặc thù nhằm đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của quý khách sẽ được chúng tôi đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng.Xin chân thành cảm ơn!
Trân trọng !
Thông tin liên hệ.
------------------------------------------------------
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SSOFT VN
( VN SSOFT SOFTWARE TECHNOLOGY .,JSC )
Ms: Vũ Thu Gấm
Mobile : 0984716661
Email: gamvt.ssoft@gmail.com
YahooNick : ssoftpro01(online cả ngày)
Add : P308,N1B,KĐT Trung Hòa Nhân Chính,TX, HN
Tel/Fax : 04 3 9947283
Website : www.ssoft.vn