GIẢI PHÁP PHẦN MỀM VIC- EACCOUNT ADVANCED
DÙNG CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KINH DOANH Ô TÔ,XE MÁY

Để phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quản lý buôn bán ô tô,xe máy Vic đã nghiên cứu và phát triển hệ thống phần đáp ứng mọi yêu cầu hoạt động kinh doanh Vic- Eaccount Advanced dùng cho loại hình này.
Sản phẩm có tính chất quản trị cao,sử dụng đơn giản,có thể dùng cho nhà quản lý hoặc kế toán hoặc một nhân viên bán hàng thông thường.Các báo cáo đơn giản dễ hiểu,được chỉnh sửa đúng theo yêu cầu của quý khách.Số người dùng không hạn chế,sử dụng được ở nhiều máy tính với dữ liệu tập trung.Các báo cáo có thể kết xuất ra excel,email.Dữ liệu có thể phục vụ việc quản trị doanh nghiệp hoặc báo cáo tài chính kế toán.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA SẢN PHẨM

Quản lý danh mục

Quản lý danh mục khách hàng(Tên khách,địa chỉ,điện thoại,email,biển số xe,hạn thanh toán ...)
Quản lý danh mục nhà cung cấp(Tên nhà cung cấp,địa chỉ,điện thoại,email,hạn thanh toán …)
Quản lý danh mục kho hàng(Kho xe,kho phụ tùng,kho dầu nhớt …)
Quản lý danh mục hàng hóa vật tư(Mã xe ‘biển số,số khung,số máy’,mã phụ tùng,mã vật tư,đơn vị tính,lô,hạn sử dụng,tài khoản …)
Quản lý danh mục giá bán,giá mua đối với từng phụ tùng hàng hóa,vật tư,nhóm vật tư,khách hàng,nhóm khách hàng.
Quản lý các hình thức khuyến mãi,chiết khấu cho đại lý cấp 1,2(Tỉ lệ khuyến mãi,hình thức khuyến mãi(tiền,sản phẩm),thời gian khuyến mãi,ngân sách khuyến mãi,hàng trưng bày …)

Quản lý đơn đặt hàng

Cập nhật các đơn đặt hàng(Ngày đặt,khách hàng,nhân viên,mặt hàng,số lượng …)
Báo cáo tiến độ đơn hàng.
Báo cáo dự báo kho hàng.

Quản lý mua hàng

Cập nhật số liệu khi mua hàng,nhập khẩu xe,phụ tùng(ngày mua,nhà cung cấp,mặt hàng,số lượng,kho nhập,đơn giá,hình thức khuyến mãi,chiết khấu,thuế suất ..vv..)
Báo cáo công nợ nhà cung cấp nếu mua nợ
Báo cáo số tiền đã trả nhà cung cấp
Báo cáo hàng nhập mua(theo ngày,nhà cung cấp,vật tư,kho …)
Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi mua
Báo cáo phân tích mua hàng theo mặt hàng,nhà cung cấp,thời gian
…vv… và các báo cáo theo yêu cầu của quý khách.
Quản lý bán hàng
Cập nhật số liệu khi lập phiếu xuất hàng hóa, dịch vụ
Báo cáo công nợ khách hàng nếu bán chịu
Báo cáo số tiền đã thu của khách hàng.
Báo cáo tình hình buôn bán xe.
Báo cáo bán hàng(theo ngày,khách hàng,hàng hóa vật tư,kho …)
Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi bán.
Báo cáo phân tích bán hàng theo mặt hàng,khách hàng,thời gian
…vv… và các báo cáo theo yêu cầu của quý khách.

Quản lý hàng tồn kho(được liên kết với quản lý bán hàng,mua hàng)

Quản lý hàng hóa xe, phụ tùng nhập mua,xuất bán.
Báo cáo hàng nhập,xuất kho theo từng kho.
Báo cáo tổng hợp hàng nhập xuất,tồn theo kho,vật tư hàng hóa,từng ngày

Các báo cáo quản lý

Báo cáo xe nhập theo từng chủng loại xe, từng ngày, từng khoảng thời gian do người dùng tự chọn.
Thông tin xe bán ra và nhập vào
Báo cáo doanh thu bán hàng, lãi lỗ theo yêu cầu
Sổ theo dõi bảo hành
Sổ theo dõi bảo dưỡng(cho biết xe nào đến kỳ bảo dưỡng,bảo hành để liên hệ với khách hàng đến bảo hành bảo dưỡng)
Báo cáo quản lý thông tin từng khách hàng.
Quản lý chi tiết thông tin khách hàng(số điện thoại,biển số xe,nhật ký bảo hành bảo dưỡng xe)
Báo cáo nhật ký thu chi hàng ngày,bất cứ khoảng thời gian nào
Báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả của 1 hoặc nhiều đối tượng khách hàng.

Quản lý tài chính(doanh nghiệp sử dụng cho cả quản lý kế toán)

Cập nhật các phiếu thu,chi,thu qua ngân hàng,chi qua ngân hàng.
Quản lý tiền mặt,tiền gửi.
Quản lý quỹ.
Quản lý nhật ký thu,chi,tạm ứng ..vv..
Đối với mua bán hàng
Quản lý thu tiền bán hàng
Quản lý chi tiền mua hàng
Quản lý công nợ còn phải thu của khách hàng
Quản lý công nợ còn phải trả nhà cung cấp
Biên bản đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
Báo cáo tài chính theo quyết định 48,15
Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo thuế đầu ra,đầu vào(có thể kết xuất sang hệ thống kê khai thuế)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo thuyết minh tài chính.

Ngoài ra hệ thống có thể tích hợp thêm module sản xuất tính giá thành đối với doanh nghiệp sản xuất,quản lý tài sản cố định.

Với phương châm phục vụ theo yêu cầu quý khách,mọi yêu cầu đặc thù nhằm đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của quý khách sẽ được chúng tôi đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng.Xin chân thành cảm ơn!
- Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có được sự tư vấn hỗ trợ và dùng ngay trong công việc.
Trân trọng !
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIC

Phòng kinh doanh:
Nguyễn Thu Phương
Mobile: 0988.186.916
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa Nhà Hà Thành Plaza- 102 Thái Thịnh- Đống Đa- HN
Email: phuongnt.vic@gmail.com
Nick yahoo : nguyenphuong_tb
Website : www.vicvn.com