Cháu tôi năm nay 15 tháng tuổi, cân nặng 10,5 kg. Cháu mới mọc được 5 răng, mới biết nói bà, ạ; chưa biết gọi bố me. Tôi muốn biết cháu phát triển như vậy có bình thường so với những trẻ nhỏ khác k? 15 tháng nặng 10,5kg có coi là suy dinh dưỡng ko? Cảm ơn các bác sĩ (Huệ Anh)

(Thông tin tư vấn sau đây chỉ mang tính tham khảo - không tự ý chữa bệnh theo thông tin này)

Trả lời:

Mời bạn theo dõi bảng sau: (theo chuẩn tăng trưởng mới của WHO)

1. Trẻ gái:

Tuổi *****Bình thường*** * Suy dinh dưỡng *** *Thừa cân
0 *******3,2 kg - 49,1 cm ** *2,4 kg - 45,4 cm *** 4,2 kg
1 tháng***4,2 kg - 53,7 cm** * 3,2 kg - 49,8 cm ** *5,5 kg
3 tháng***5,8 kg - 57,1 cm ** *4,5 kg - 55,6 cm ** *7,5 kg
6 tháng***7,3 kg - 65,7 cm ** * 5,7 kg - 61,2 cm ** *9,3 kg
12 tháng**8,9 kg - 74 cm ***** *7 kg - 68,9 cm ** 11,5 kg
18 tháng**10,2 kg - 80,7 cm* */8,1 kg - 74,9 cm** 13,2 kg
2 tuổi****11,5 kg - 86,4 cm **2*9 kg - 80 cm *** * 14,8 kg
3 tuổi ***13,9 kg - 95,1 cm *2 10,8 kg - 87,4 cm ** *18,1 kg
4 tuổi ***16,1 kg - 102,7 cm * 12,3 kg - 94,1 cm * **21,5 kg
5 tuổi ***18,2 kg - 109,4 cm * 13,7 kg - 99,9 cm ** *24,9 kg

2. Trẻ trai:

Tuổi *****Bình thường**** Suy dinh dưỡng **** Thừa cân
0 ********3,3 kg- 49,9 cm ** *2,4 kg - 46,1 cm *** *4,4 kg
1 tháng*** 4,5 kg - 54,7 cm ** *3,4 kg - 50,8 cm *** *5,8 kg
3 tháng ***6,4 kg - 58,4 cm *** *5 kg -57,3 cm **** * *8 kg
6 tháng ***7,9 kg - 67,6 cm ** * 6,4 kg - 63,3 cm *** *9,8 kg
12 tháng **9,6 kg - 75,7 cm *** 7,7 kg -71,0 cm **** *12 kg
18 tháng *10,9 kg - 82,3 cm ** *8,8 kg -76,9 cm **** 13,7 kg
2 tuổi ****12,2 kg - 87,8 cm ** 9,7 kg - 81,7 cm **** 15,3 kg
3 tuổi**** 14,3 kg - 96,1 cm ** 11,3 kg - 88,7 cm** * *18,3kg
4 tuổi ****16,3 kg - 103,3 cm *12,7 kg - 94,9 cm ** *21,2 kg
5 tuổi ****18,3 kg - 110 cm ** 14,1 kg -100,7 cm *** *24,2 kg