Liên Hệ Quảng Cáo
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1

  Title
  Thành Viên Mới
  Ngày tham gia
  Oct 2010
  Đang ở
  Tầng 6 Tòa Nhà Hà Thành Plaza- 102 Thái Thịnh- Đống Đa- Hà Nội
  Bài viết
  25

  Arrow Phần mềm kế toán mới nhất Vic- Eaccount đáp ứng đầy đủ công tác kế toán doanh nghiệp

  PHẦN MỀM KẾ TOÁN VIC – EACCOUNT STANDARD


  Được xây dựng và phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về hoạt động sản xuất
  kinh doanh của các Doanh nghiệp. Phần mềm kế toán Vic- Eaccount Standard có nhiều tính năng mạnh và nhiều tiện ích giúp cho việc sử dụng chương trình được dễ dàng và khai thác chương trình một cách hiệu quả nhất.

  Các chế độ về tài chính kế toán

  Vic- Eaccount Standard cập nhập các thông tư quy định mới nhất của Bộ tài chính về chế độ kế toán: thông tư 23/2005/TT-BTC, 88/2004/TT-BTC, thông tư 84/2004/TT-BTC, thông tư 128/2003/TT-BTC, thông tư 105/2003/TT-BTC, thông tư 120/2003/TT-BTC, quyết định 206/2003/QĐ-BTC, quyết định 165/2002/QĐ-BTC, thông tư 89/2002/TT-BTC, thông tư 55/2002/TT-BTC, thông tư 82/2002/TT-BTC, quyết định 144/2001/QĐ-BTC, quyết định 167/2000/QĐ-BTC, thông tư 122/2000/TT-BTC, quyết định 1864/1998/QĐ-BTC, quyết định 1141/1995/QĐ-BTC Vic- Eaccount Standard, thông tư 60/200/2007/TT-BTC…

  Khái quát các phân hệ

  Vic- Eaccount Standard được tổ chức theo các phân hệ . Có các phân hệ Quản lý tài chính, Quản lý chi phí và tính giá thành, Quản lý TSCĐ, Quản lý bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý hàng tồn kho

  Phân hệ quản lý tài chính


  Kế toán tổng hợp

  Kế toán tổng hợp của đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán, tạo các bút toán cuối kỳ, lên các sổ sách kế toán và lập các báo cáo tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo chế độ một cách thuận tiện và chính xác.

  Kế toán vốn bằng tiền

  Kế toán vốn bằng tiền quản lý mọi thu chi liên quan đến tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền vay. Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các chi thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này.

  Kế toán công nợ phải thu

  Nhận số liệu phát sinh công nợ phải thu từ phân hệ quản lý bán hàng ,Quản lý công nợ phải thu chi tiết theo từng khách hàng,nhóm khách hang, từng hoá đơn, thương vụ hợp đồng, sản phẩm, công trình, theo cán bộ kinh doanh quản lý. Quản lý công nợ phải thu theo hạn thanh toán của từng đối tượn, quy định và quản lý công nợ theo hạn mức về giá trị và thời gian nợ.Tổng hợp phát sinh của từng khách hàng theo tài khoản.

  Kế toán công nợ phải trả

  Nhận số liệu phát sinh từ công nợ phải trả từ phân hệ quản lý mua hàng
  Quản lý công nợ phải trả chi tiết theo từng nhà cung cấp từng hoá đơn, thương vụ, hợp đồng. Quản lý công nợ phải trả theo hạn thanh toán của từng đối tượng, từng hoá đơn mua hang, quy định và quản lý công nợ theo hạn mức về giá trị và thời gian nợ. Tổng phát sinh của từng nhà cung cấp theo tài khoản.

  Kế toán thuế

  Tính và theo dõi các khoản thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. chương trình tự động kê khai thuế đầu vào đầu ra ngay khi lập chứng từ tại các phân hệ kế toán, đồng thời có chức năng kê khai bổ sung và điều chỉnh thuế đầu vào đầu ra.

  Báo cáo tài chính

  Chương trình tự động tổng hợp số liệu và lên đầy đủ các báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo quyết toán năm theo các chế độ kế toán hiện hành và được cập nhật mẫu biểu báo cáo mới nhất khi có sự thay đổi.

  Phân hệ quản lý bán hàng

  Lập và in phiếu xuất kho, hoá đơn bán lẻ hoặc hoá đơn VAT trực tiếp từ máy tính. Theo dõi tình trạng bán hàng về số lượng và giá trị. Tự động tính các khoản chiết khấu, khuyến mại giảm giá cho khách hàng thưỏng doanh số cho nhân viên bán hàng
  Khai báo tự động và định khoản thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, cũng như các khoản chiếtkhấu bán hang, giảm giá hàng bán theo nhiều cách khac nhau.

  Phân hệ quản lý mua hàng

  Lập và in phiếu nhập kho( mua hàng hoá, dịch vụ) phiếu nhập khẩu trực tiếp từ máy tính, phiếu nhập chi phí mua h àng. Theo dõi tính tr ạng mua hàng về số lượng và gi á trị.
  Ph ân bổ số tiền đã trả theo các hoá đơn
  Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
  Báo cáo hàng nhập mua

  Quản lý hàng tồn kho

  Vic- Eaccount Standard cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: nhập trước – xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh. Có nhiều màn hình nhập liệu đặc thù tiện dụng cho người sử dụng như nhập xuất thẳng, nhập khẩu, nhập chi phí, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho…

  Quản lý TSCĐ, CCLĐ


  Phân hệ quản lý TSCĐ, CCLĐ trong Vic- Eaccount Standard cho phép theo dõi TSCĐ, CCLĐ theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng… Chương trình cung cấp rất nhiều các báo cáo về kiểm kê, báo cáo về tăng giảm và báo cáo về khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCLĐ.


  Qu ản lý chi phí và tính giá thành

  Vic- Eaccount Standard cung cấp các chương trình tính giá thành cho các công trình xây lắp, sản phẩm sản xuất liên tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Việc tính giá thành sản phẩm có thể có theo phương pháp tập hợp trực tiếp, tính theo định mức hoặc phân bổ theo tỷ lệ. Cho phép tính giá thành trong trường hợp có nhiều công đoạn và có nhiều phân xưởng và tính chi tiết theo lệnh sản xuất. Giá thành được phân tích theo các yếu tố chi phí và có thể chi tiết đến từng vật tư được sử dụng.

  Quản lý số liệu đa tiền tệ

  Vic- Eaccount Standard cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tạo bút toán chênh lệch tỷ giá so với tỷ giá ban đầu khi xuất hóa đơn hoặc cho phép quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ trong trường hợp thanh toán bằng đồng tiền hạch toán (VNĐ). Cuối kỳ chương trình có các chức năng tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ của từng tài khoản và của từng khách hàng/nhà cung cấp. Các báo cáo có thể được in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán.

  Quản lý số liệu liên năm

  Vic- Eaccount Standard cho phép quản lý số liệu liên năm. Người sử dụng có thể lên các báo cáo công nợ, các báo cáo liên quan đến các hợp đồng, công trình xây dựng… của nhiều năm mà không phải in riêng từng năm rồi sau đó ghép các báo cáo lại với nhau.
  Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau
  Vic- Eaccount Standard cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ so sánh là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm.

  Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở
  Vic- Eaccount Standard cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty. Số liệu có thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về công ty mẹ.

  Tiện ích khi nhập số liệu

  Vic- Eaccount Standard cho phép khi nhập liệu có thể chuyển từ màn hình nhập liệu này sang màn hình nhập liệu khác chỉ bằng một thao tác kích chuột phải. Có thể xem báo cáo ngay khi đang nhập chứng từ. Cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã. Cho phép xem phiếu nhập khi vào phiếu xuất để tra cứu giá. Cho phép lưu và in chứng từ nhưng chưa bắt buộc chuyển vào sổ cái; việc chuyển số liệu vào sổ cái có thể thực hiện sau đó.

  Tự động hóa xử lý số liệu

  Vic- Eaccount Standard tự động phân bổ chi phí mua hàng; tự động gán giá bán tùy theo mặt hàng và khách hàng; tự động tập hợp số liệu và tạo các bút toán kết chuyển, phân bổ, tính toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, tự động hạch toán các chứng từ nhập xuất kho…

  Kỹ thuật Drill-Down

  Với kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược) Vic- Eaccount Standard cho phép người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp chỉ bằng 1 phím có thể xem ngay số liệu chi tiết cấu thành và tiếp tục cũng chỉ bằng một phím là có thể xem tiếp đến chứng từ ban đầu. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho kế toán viên và kế toán tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.

  Kỹ thuật Quick Report

  Bằng kỹ thuật Quick Report (báo cáo nhanh) Vic- Eaccount Standard cho phép người sử dụng dễ dàng tự tạo báo cáo theo yêu cầu bằng cách chọn các cột cần in trên màn hình xem số liệu, đổi thứ tự các cột in ra, điều chỉnh độ rộng các cột cần in, chọn phông chữ (các thao tác tương tự như trong EXCEL) và sau đó sử dụng chức năng Quick Report để có báo cáo theo đúng yêu cầu.

  Tiện ích khi xem báo cáo

  Vic- Eaccount Standard cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã; tìm trên số liệu đã lọc ra hoặc tìm trên toàn bộ số liệu gốc. Có thay đổi kiểu xem và nhóm số liệu theo nhiều chiều khác nhau mà không phải lên báo cáo lại; cho phép sắp xếp số liệu tăng dần hoặc giảm dần theo trường bất kỳ. Có thể tính tổng của một trường bằng một nháy chuột vào chức năng tính tổng. Cho phép xem dưới dạng đồ thị các báo cáo với nhiều cột số liệu. Cho phép sửa chứng từ khi đang xem báo cáo.

  Kết xuất ra EXCEL và gửi e-Mail kết quả báo cáo


  Vic- Eaccount Standard cho phép kết xuất báo cáo ra EXCEL theo đúng mẫu báo cáo và gửi e-mail kết quả báo cáo ngay trong chương trình.

  Tính mềm dẻo
  Vic- Eaccount Standard cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn phương pháp kiểm kê hàng tồn kho (theo kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ), lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho và tính tỷ giá ghi sổ (giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước, giá giao dịch), có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù…

  Khả năng bảo mật

  Vic- Eaccount Standard cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng.

  Với phương châm hoạt động đáp ứng đúng đủ nhu cầu của từng đơn vị doanh nghiệp với chi phí thấp nhất


  -chúng tôi tin tin tưởng sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi.


  - Công ty chúng tôi phục vụ doanh nghiệp khắp các tỉnh thành.

  -Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được sự hỗ trợ tư vấn dùng ngay trong công việc .  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIC
  Phòng kinh doanh:
  Nguyễn Thu Phương
  Mobile: 0988.186.916
  Địa chỉ: Tầng 6 Tòa Nhà Hà Thành Plaza- 102 Thái Thịnh- Đống Đa- HN
  Email: phuongnt@vicvn.com
  Yahoo nick : nguyenphuong_tb
  Website : www.vicvn.com


 2. #2

  Title
  Thành Viên Mới
  Ngày tham gia
  Oct 2010
  Đang ở
  Tầng 6 Tòa Nhà Hà Thành Plaza- 102 Thái Thịnh- Đống Đa- Hà Nội
  Bài viết
  25

  Mặc định

  Phần mềm tốt đáp ứng mọi yêu cầu kế toán doanh nghiệp

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •