Nhiều quá..file.rar mà hơn 47MB luôn
Nhanh tay nào các bạn ơi