HP ENVY 13[/b]

Intel Core 2 Duo SL9400, RAM 5G, HDD 250G, VGA ATI HD 4330, 13.1 inch[/b]Giá: [/b]5,500,000 VNĐ[/b]------------------------------------------------------------------------[/b]
SONY NS140E[/b]

Intel Core2 T5800, Ram 4G, HDD 32[/b]0G,15.4 inch.[/b]Giá:[/b]6,000,000 VNĐ---------------------------------------------------------------------------[/b]
HP G42[/b]

Intel Core i3 380, Ram 2G, HDD 500G, Vga 512M,14 inch[/b]Giá:[/b]6,700,000 VNĐ[/b]----------------------------------------------------------------------------[/b]
HP 6320[/b]

Intel DuoCore T2500, RAM 1G, HDD 250G, VGA Intel GMA 950GME, 15 inch[/b]Giá:[/b]3,500,000 VNĐ-----------------------------------------------------------------------------------------[/b]
COMPAQ 515[/b]

AMD Sempron SI-42 2.1GHz, RAM 1G, HDD 160G, VGA ATI Radeon HD 3200,14 inch.[/b]Giá: 4,200,000 VNĐ[/b]----------------------------------------------------------------------------------------[/b]
ACER 4736[/b]

Intel Core 2 Duo T6600, RAM 2G, HDD 250G, VGA Intel GMA 4500MHD, 14.1 inch[/b]Giá:[/b]4,800,000 VNĐ---------------------------------------------------------------------------------------[/b]
DELL 5110[/b]

Intel Core i3 2330, Ram 4G, HDD 320G, Vga 1G,15.6 inch[/b]Giá:[/b]8,000,000 VNĐ[/b]--------------------------------------------------------------------------------------
ASUS K43S[/b]

Intel core i5 2430, Ram 2G, HDD 500G, Vga 1G,14 inch[/b]Giá: [/b]9,000,000 VNĐ-----------------------------------------------------------------------------[/b]
ACER 4738G[/b]

Intel Core i5 460, Ram 2G, HDD 500G, Vga 1G.14.1 inch.[/b]Giá:[/b]7,500,000 VNĐ-------------------------------------------------------------------------[/b]
ASUS X44H[/b]

Intel Core i3 2350, Ram 4G, HDD 320G,[/b]
Giá:[/b]7,800,000 VNĐ[/b]NHỮNG MẶT HÀNG TRÊN [/b]MỚI 97% -99%,ZIN 100%, [/b]CHẠY ỔN ĐỊNH,GIÁ HỢP LÝ.BẢO HÀNH 1 THÁNG.[/b]ACE CÓ NHU CẦU XIN LH:ĐC: 960 ÂU CƠ F.14.TBTEL: 0978.600006 - 0906.197939[/b]


web: http://haidanglaptop.com