Giao diện
Từ điển
Hình ảnh đất nước Trung Quốc
Bảng phát âm
Các bài học cơ bản

Gồm 3 phần (3CD) định dạng ISO, chia làm nhiều file nhỏ để dễ upload và download. Các bạn tải xong nên dùng phần mềm ghép file để ghép lại rồi burn ra CD hoặc dùng các soft khác để đọc file ISO.

Download