Hiện nay mình đang là công việc giờ hành chính:
Mình muốn tìm công việc phổ thông làm thêm từ 18h30->23h30
Mình đã tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, bậc Cao đẳng.
ĐT: 0976207689