Bộ ảnh mới của Elly Tran thực hiện ở Đài Loan, Trung Quốc.
Bộ ảnh Elly Trần thực hiện ở Đài Loan (Trung Quốc).