Đây là CD tự học 100 câu thông dụng (phát hành nhân dịp Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008). Không chỉ đơn thuần từ ngữ liên quan đến Thế vận hội mà còn là các mẫu câu giao tiếp thông thường hàng này.Khi tải về 2 file rar x 50MB, các bạn giải nén trong cùng thu mục như sau


Có thể ghi ra CD để chạy tự động hoặc chạy file run.html với IE


Tải về link Mediafile tại đây

Chúc các bạn học tốt.