1.Tải phần mềm tại đây: downloadTrang web mở ra, click vào 立即下载本文件

2. Sau khi giải nén, chạy file magicVoice.exe trong thư mục magicVoice, cài đặt chương trình.Cài đặt xong, chạy file magicvcrack.exe để crack.

3. Giới thiệu phần mềm Nghe đọc văn bản:
- Mở được các file định dạng: txt,doc,pdf,htm,rif
- 5 giọng đọc: 1. Nữ 2. Nam 3. Nữ-Trẻ con 4. Nữ (Tiếng Tứ Xuyên) 5. Nữ ( Tiếng Anh)
- 6 file nhạc nền, 3 hiệu ứng âm thanh, 2 định dạng hiển thị nội dung.
- Đặc biệt có thể xuất thành file âm thanh.

4. Sau đây là giao diện của phần mềm Nghe Đọc văn bản:Muốn xuất ra file âm thanh thì click vào nút “导出”,giao diện như sau:Để bắt đầu xuất ra, nhấn nút "开始"