Cung cấp cam Vinh, đu đủ,bưởi Diễn, cam Canh với số lượng lớn, giá gốc


Trang trại trồng chuyên canh Cam Vinh tại Nghệ An đang cần tìm nguồn tiêu thụ. Cam ăn ngọt, quả đẹp, chín tới và đặc biệt không dùng bất kỳ chất hóa học bảo quản hay thuốc kích thích làm tăng năng suất...Cam hái tại vườn, giá gốc...Quý vị quan tâm xin liên hệ:
yahoo: kien.dark , ĐT :0984779215