HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 550
Giá :299.000 VNĐ


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012

Tác giả : HÀ THỊ TƯỜNG VI ( VỤ CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC )

Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính)


Nhằm giúp các cán bộ kế toán của đơn vị HCSN và những người quan tâm đến công tác kế toán đơn vị HCSN thuận tiện trong việc áp dụng, nghiên cứu, giảng dạy và cập nhật các văn bản mới của mình, xuất bản cuốn sách do Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán đơn vi Hành chính sự nghiệp Quy định mới về cơ chế chính sách, tài chính năm 2011”, Phần hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán được Tác giả Hà Thị Tường Vy – (Trưởng phòng, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính) biên soạn trên cơ sở lồng ghép đồng bộ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC nói trên.


Cuốn sách gồm 6 phần:


Phần thứ I: Hệ thống chứng từ kế toán (Quy định chung, mẫu chứng từ và giải thích phương pháp lập).


Phần thứ II: Hệ thống tài khoản kế toán (Nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán kế toán).


Phần thứ II: Hệ thống sổ kế toán (Quy định chung, mẫu sổ và phương pháp ghi sổ kế toán).


Phần thứ IV: Hệ thống báo cáo tài chính (Quy định chung, mẫu báo cáo tài chính và phương pháp lập).


Phần thứ V: 51 Sơ đồ kế toán chủ yếu.


Phần thứ VI: Các quy định mới về cơ chế chính sách, tài chính năm 2011.Sách đã được biên soạn theo các chuẩn mực kế toán áp dụng cho kế toán đơn vị HCSN một các hiệu quả nhất

Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

Công ty cổ phần sách kế toán tài chính

(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi - có hóa đơn tài chính)

Địa chỉ : 257/8 Phạm Đăng Giảng, Quận Bình Tân, TPHCM
Điện thoại :
Tel (08)5.428.9533 – 0917.797.800
Website: www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com


Sách cùng loại:HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG THÁNG 8/2012Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 512
Giá :325.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 512
Giá :325.000 VNĐ

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ - QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - QUẢN LÝ NGÂN SÁCH, TIỀN MẶT - GIAO VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 500
Giá :320.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC MỚI NHẤT NĂM HỌC 2012 - 2013Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 512
Giá :325.000 VNĐ

QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 0.7KG
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 500
Giá :310.000 VNĐ

KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2012Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ


Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

Công ty cổ phần sách kế toán tài chính

(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi - có hóa đơn tài chính)

Địa chỉ : 257/8 Phạm Đăng Giảng, Quận Bình Tân, TPHCM
Điện thoại :
Tel (08)5.428.9533 – 0917.797.800
Website: www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com