Do số lượng đàn gà tc nhà mình ngày càng nhiều nên muốn chia lại cho ae 1 số gà tc con. Đây là hình ảnh đàn gà nhà mình...mọi chi tiết liên hệ 01679114497
địa chỉ: tân phước khánh - tân uyên - Bình Dương
thanks ae đã đọc tin ae ghé qua up phu giùm mình 1 cái nha thaks ae.
http://ca5.upanh.com/14.62.18293984.lMR0/dsc00026.jpg

http://ca7.upanh.com/14.62.18293982.dby0/dsc00976.jpg

http://ca7.upanh.com/14.62.18293970.PjP0/01102010679.jpg

http://ca4.upanh.com/14.62.18293971.QrO0/01102010687.jpg

http://ca7.upanh.com/14.62.18293978.QCO0/01102010702.jpg

http://ca4.upanh.com/14.62.18293979.8Vr0/31082010643.jpg

http://ca4.upanh.com/14.62.18293975.lVd0/01102010688.jpg

http://ca6.upanh.com/14.62.18293977.6RR0/01102010691.jpg

http://ca5.upanh.com/14.62.18293980.pdz0/31082010663.jpg

http://ca6.upanh.com/14.62.18293981.Ecl0/31082010665.jpg

http://ca5.upanh.com/14.62.18293976.df20/01102010690.jpg

http://ca7.upanh.com/14.62.18293974.3my0/01102010684.jpg