Đây là phần mềm EZpinyin để học phát âm các mẫu tự tiếng Hoa
Download

Pass Down : tiengtrung.vn
Cài đặt như sau :
- Mở npinyin.exe , chuwong trình sẽ tự giải nén các phụ kiện
-Sau đó sẽ hiện ra 1 khung giới thiệu về cấu hình máy đòi hỏi , kích chọn "install"


-Accep > Next , chương trình sẽ cài đặt vào máy


-Mở chương trình lên sẽ hiện ra như sau


*1 : Khung Nguyên âm , kích vô thanh muốn nghe sẽ hiển thị nguyên lý phát âm ở ô số *2
*2 : Khung mô phỏng , Cách phát âm dựa trên hình vẽ rất dễ hiểu
*3 : Khung phụ âm , kích chọn phụ âm để ghép với nguyên âm ở khung *1
*4 : khung dấu , kích chọn vào các dấu 1 -> 5 để nghe phát âm dấu tương ứng