Guardian Password Manager 1.0 là một chương trình được thực hiện để lưu trữ mật khẩu của bạn một cách an toàn. Bạn có thể có rất nhiều mật khẩu để nhớ, cứ mỗi trang web bạn có một tài khoản trên, mỗi email bạn có, bạn cũng có thể có giấy phép phần mềm mà bạn không muốn bị mất.. Với Guardian bạn có thể lưu trữ tất cả các mật khẩu của bạn, do đó bạn sẽ không phải nhớ tất cả.


Trong trường hợp an ninh là vấn đề của bạn, và bạn không muốn một ai đột nhập vào tài khoản của bạn, Guardian cũng có một bộ mật khẩu mà có thể tạo cho bạn một mật khẩu hoàn toàn tùy biến ngẫu nhiên, vì vậy mà không ai có thể hack vào tài khoản của bạn, trừ khi anh ta có mật khẩu tài khoản Guardian. Đó sẽ là mật khẩu duy nhất mà bạn cần phải nhớ.

File size: 1.44 MB

Download