Cách vào Facebook nếu mạng nhà bạn không vào được:
1. Double Click vào biểu tượng network như hình dưới:Nếu không có biểu tượng như vậy, thì click vào Start, rồi chọn Settings, chọn tiếp Network connections, sẽ hiện ra biểu tượng đó và bạn click double vào rồi tiếp tục.

1. Chọn tiếp Property như hình dưới:3. Chọn Internet Protocal, sau đó chọn Property như hình dưới:3. Stick vào option: “Use the following DNS server addresses", rồi bạn điền vào 2 dãy IP như hình dưới:
208.67.222.222
208.67.220.220Nhấn OK là bây giờ bạn có thể vào Facebook bình thường trong lúc chờ mạng hoạt động lại bình thường.