7h tối ngày 10-7-2012 máy chủ Hùng Kiếm 1 chính thức bắt đầu Open,
Hỗ trợ tân thủ :
Vào sever nhận Level 100
Trang bị theo hệ và vũ khí ( 4% ) + 12
Nhận 5000v bạc khóa và 300v đồng khóa
Nhận 1 trong 2 ngựa VIP của Kiếm Thế ( Hoan Hoan , Hỷ Hỷ )
Sever ko lag , ko kẹt
Chúc các bạn chơi game vui vẻ