hôm trước mình cùng với gia đình đi ăn. bởi vì cũng nghe mọi người nói ngon.
nên cùng gia đình đi ăn. quả nhiên với mùi vị rất riêng.
nếu có bạn nào thích thì cứ theo địa chỉ này mà thưởng thức
18/5/A1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1. Điện thoại: 8-8246825 - 0903834523. Website: www.cuadong.com. Email: amthuc@cuadong.com