Lùi thêm bước nữa đi pác

Thời thế bây giờ khác xưa quá rồi

Hãy xem dao của ta vắt trong người đây



Khi "tazan girl " xuất hiện




hihihi...

Cái này là thua luôn rồi

Thế này thì ai dám tới hót chứ

Tranh thủ làm 1 giấc chìu đua tiếp

Con này sài chán quá.Mai mốt đổi Apple truy cập cho nhanh