Đọc xong là pê hà hà


Ôi nước mát quá !

Nhìn thấy gì rồi chứ hỡi sư tử Hà Đông !

Kiểu này ai dám hôn chứ!
Đang ghi biển số vi phạm nha , đừng hỉu nhầm

Trong anh có .........em


Nhìn xong........bỏ thuốc luôn