GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐA KHOA SSOFT
Phân hệ quản trị hệ thống:
Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động an toàn và bảo mật, thì mỗi một hệ thống cần phải có các chức năng quản trị cho phép người quản trị có thể thực hiện việc quản lý và kiểm soát của mình.
Phần mềm cho phép người quản trị quản lý chi tiết đến từng chức năng/dữ liệu và thiết lập quyền sử dụng, truy nhập một cách chặt chẽ. Tất cả quyền của người dùng được gắn trực tiếp vào chức năng và dữ liệu mà người đó được phép sử dụng, đảm bảo chắc chắn người sử dụng sẽ không thể thâm nhập vào những chức năng/dữ liệu khác mà không được phép.
Chức năng tiếp nhận bệnh nhận:
Nếu là bệnh nhân mới: Cấp mã số bệnh nhân và ghi nhận thông tin người bệnh, bổ sung vào danh sách bệnh nhân. Mã số đã phát sinh cho một bệnh nhân thì khi đi khám ở cơ sở nào chỉ cần khai ID đó là được phục vụ (hay đã phát sinh là duy nhất trên dữ liệu chung của nhiều cơ sở). Có chức năng đưa hình chụp ảnh bệnh nhân bằng webcam vào hồ sơ bệnh nhân.
Nếu là bệnh nhân cũ hoặc tái khám hoặc đã từng khám ở PHÒNG KHÁM: Tìm thông tin cũ từ danh sách bệnh nhân.
Tiếp nhận bệnh nhân thường :
· Tự động phát sinh phiếu thu tiền khám bệnh theo thông tin đăng ký khám bệnh - In phiếu thu tiền – Xác nhận phiếu đã thu tiền. (Phiếu sẽ có hai tình trạng: Chưa thu tiền/ Đã thu tiền).

  • Trả lại tiền khám bệnh cho người bệnh. Phiếu sẽ có thêm tình trạng: Đã trả lại tiền)
  • Tự động phát sinh phiếu thu tiền thực hiện cận lâm sàng … theo thông tin chỉ định của bác sĩ khám - In phiếu thu tiền – Xác nhận phiếu đã thu tiền. (Phiếu có hai tình trạng: Chưa thu tiền/ Đã thu tiền)
  • Trả lại tiền xét nghiệm cho người bệnh. Phiếu sẽ có tình trạng: Đã trả lại tiền)

Tiếp nhận bệnh nhân bảo hiểm :
· Tự động phát sinh phiếu phụ thu tiền khám bệnh theo thông tin đăng ký khám bệnh - In phiếu thu tiền – Xác nhận phiếu đã thu tiền. (Phiếu có hai tình trạng: Chưa thu tiền/ Đã thu tiền).

  • Tự động phát sinh phiếu phụ thu tiền xét nghiệm … theo thông tin chỉ định của bác sĩ khám - In phiếu thu tiền – Xác nhận phiếu đã thu tiền. (Phiếu có hai tình trạng: Chưa thu tiền/ Đã thu tiền)

Xác định đối tượng bệnh nhân (Thông thường, Bảo hiểm, Công ty), dịch vụ đăng ký khám, …và các thông tin khác.
In thẻ : mã số ID + tên bệnh nhân
Xem danh sách bệnh nhân theo nhiều tuỳ chọn thời gian.
Xem chi tiết thông tin bệnh nhân
Xem lịch sử các lần khám bệnh của bệnh nhân.
Xem thông tin về bệnh án theo yêu cầu của người bệnh.
Thống kê, tổng hợp, báo cáo :
· Bảng kê thanh toán với bảo hiểm.

  • Bảng kê công nợ thanh toán với công ty.
  • Bảng liệt kê bệnh nhân đăng ký khám trong ngày/tháng …


Chức năng bác sĩ khám bệnh:
Xem danh sách người bệnh đang chờ khám
Tiếp nhận bệnh nhân tiếp theo.
Kiểm tra bệnh nhân tái khám hay khám từ đầu.
Xem tiền sử bệnh của bệnh nhân.
Xem các kết quả khám bệnh trong các lần trước đó.
Chỉ định cận lâm sàng.
Xem kết quả cận lâm sàng đã chỉ định.
Ghi nhận các thông tin khám bệnh cho bệnh nhân.
Kê toa thuốc: cho phép xem và chọn các loại thuốc hiện đang có ở quầy thuốc, giá tiền, hàm lượng…
In toa thuốc.
Ghi nhận ngày hẹn tái khám (nếu có).
Lưu và chuyển kết quả (vào sổ khám chữa bệnh điện tử).
In phiếu kết quả khám chữa bệnh tổng hợp (gồm thông tin khám bệnh, toa thuốc, ngày hẹn tái khám)

Chức năng siêu âm:
Xem danh sách bệnh nhân đang chờ siêu âm
Xem tên bác sĩ chỉ định siêu âm, vùng siêu âm chỉ định, chỉ định của bác sĩ…
Chức năng lựa chọn vùng siêu âm : tai mũi họng, tổng quát, sản phụ khoa …. Thông thường tất cả các bộ phận đều ghi bình thường, khi có những biểu hiện bệnh lý bác sĩ sẽ xóa và nhập chuẩn đoán.
Đính kèm hình ảnh ( không giới hạn số lượng hình ảnh)
Ghi kết quả chuẩn đoán.
Bác sĩ thực hiện ( Mỗi bác sĩ sẽ cấp một tài khoản )
Lưu và chuyển kết quả (vào sổ khám chữa bệnh điện tử).
Gửi kết quả lại cho bác sĩ chỉ định.
Chuông báo hiệu khi có bệnh nhân mới.

Chức năng xét nghiệm/ X quang:
Xem danh sách bệnh nhân đang chờ xét nghiệm.
Xem loại xét nghiệm và bác sĩ chỉ định.
Chức năng chọn loại xét nghiệm.
Hẹn giờ có kết quả.
Đính kèm kết quả.
Ghi chú của người thực hiện xét nghiệm.
Tên người thục hiện xét nghiệm.
Lưu và chuyển kết quả (vào sổ khám chữa bệnh điện tử).
Gửi kết quả cho bác sĩ chỉ định.
Chuông báo có bệnh mới

Chức năng quản lý nhà thuốc:
Lập toa thuốc cần bán từ danh mục thuốc đang có
Có thể lấy toa thuốc sẵn có do bác sĩ lập cho bệnh nhân đó ở phân hệ quản lý bệnh nhân. Có thể giảm các loại thuốc nào bệnh nhân không mua …
In phiếu thu tiền bán thuốc.
Xem tổng hợp tồn kho (xuất nhập tồn) thuốc của cửa hàng.
Thống kê, tổng hợp, báo cáo doanh số bán thuốc.
Tạo các phiếu thu tiền bán thuốc trong ngày.
Tạo phiếu chuyển kho: nhập từ kho thuốc về kho thuốc của cửa hàng.
Phát sinh phiếu xuất kho (giá vốn) thuốc (ở cửa hàng) theo bảng kê tổng hợp phiếu bán thuốc trong ngày.

Chức năng chung:
Chức Tổng hợp số liệu của nhiều cơ sở
Theo dõi hiệu quả các phòng khám
Theo dõi tình hình khám chữa bệnh theo các loại bệnh
Theo dõi tinh hình thu chi
Tổng hợp, báo cáo theo nhiều tiêu chí, theo nhiều khoảng thời gian
Chức năng kế toán:
Nhập thuốc.
Xuất chuyển thuốc cho các quầy thuốc.
Theo dõi xuất nhập tồn.
Tính toán tiêu hao tại các phòng khám …
Xác định nhu cầu về dược phẩm và vật tư (chính) cần dùng cho từng loại công việc
Tổng hợp thành phiếu xuất kho tự động cuối ngày để hạch toán kế toán.
Xác định lượng tồn kho. Kiểm tồn kho và xử lý chênh lệch
Kiểm tra và cảnh báo hạn sử dụng của thuốc tại các kho.
Thống kê, báo cáo , tổng hợp…
Theo dõi tiêu hao tại các bộ phận ngay cuối ngày
Theo dõi tồn kho còn lại tại các bộ phận.
Hãy liên hệ với Ssoft để bạn có được sự tư vấn và 1 demo dùng thử ngay trong công việc.
Trân trọng !
Thông tin liên hệ.
------------------------------------------------------
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SSOFT VN
( VN SSOFT SOFTWARE TECHNOLOGY .,JSC )
Ms: Vũ Thu Gấm
Mobile : 0984716661
Email gamvt.ssoft@gmail.com
YahooNick : ssoftpro01 (online cả ngày)
Add : P308,N1B,KĐT Trung Hòa Nhân Chính,TX, HN
Tel/Fax : 04 3 9947283
Website : www.ssoft.vn