(Dân trí) - Sau khi giảm hơn 4.000 tỷ đồng vào tuần trước, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nền kinh tế tuần này đã tăng hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ theo nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tăng 4,86%.

Vốn HTLS đang tác động tích cực lên nền kinh tế (ảnh: Quý Đoàn).

Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS) bằng đồng Việt Nam đến ngày 19/11 là 416.736,66 tỷ đồng. So với ngày 12/11, số dư nợ cho vay tăng 2.276,45 tỷ đồng (tương đương tăng 0,55%).

Trong đó, dư nợ tính theo nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 279.964,86 tỷ đồng, tăng 751,64 tỷ đồng (tương đương tăng 0,27%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 107.177,6 tỷ đồng, tăng 1434,04 tỷ đồng (tương đương tăng 1,35%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 20.988,14 tỷ đồng, tăng 973,39 tỷ đồng (tương đương tăng 4,86%); công ty tài chính là 8.666,06 tỷ đồng, tăng 177,53 tỷ đồng (tương đương tăng 2,09%).

Dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn: Doanh nghiệp nhà nước 62.949,04 tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài …) 286.857,14 tỷ đồng; hộ sản xuất là 66.930, 61 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2009 và năm 2010, ngày 20/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn số 9104/NHNN-CSTT yêu cầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc các NHTM tiếp tục thực hiện đúng các biện pháp tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 22/5/2009 của Thống đốc NHNN về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật về cho vay, đảm bảo tỷ lệ an toàn kinh doanh, quản lý ngoại hối; thực hiện cam kết giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về lãi suất huy động để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ.

Công văn của NHNN còn yêu cầu các NHTM đáp ứng vốn cho các nhu cầu vay để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; trước hết là tập trung các nguồn vốn để cho vay chi phí sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thu mua nông sản, chế biến và xuất khẩu…

An Hạ