Việc đầu tiên là bạn phải đăng kí tài khoản ở Sitelutions.com

http://sitelutions.com/signup

Tiếp theo bạn phải có domain(Dĩ nhiên).
Để domain có thể sử dụng DNS ở Sitelutions,bạn phải trỏ DNS của domain về các địa chỉ sau :

- ns1.sitelutions.com (66.117.40.216)
- ns2.sitelutions.com (69.26.176.28)
- ns3.sitelutions.com (66.231.180.140)
- ns4.sitelutions.com (69.26.176.208)
- ns5.sitelutions.com (69.93.94.154)
(Có thể chỉ cần điền ns1 & ns2 nếu 1 số domain không cho add nhiều dns)

Sau đó login vào tài khoản tại sitelutions.

Add Domain vào tài khoản của bạn tại sitelutions
https://www.sitelutions.com/Auth/domain_addNhập domain của bạn vào :
Sau khi add domain,bạn phải add host hoặc chỉ dùng root domain và www có sẵn,cái này tùy nhu cầu.

*Chú ý: Nếu bạn nhập ip cho [root domain]và http://www.domain.com khác nhau thì domain.com và www.domain.com sẽ chạy ở 2 host khác nhau, và ngược lại nếu không muốn chạy ở 2 host khác nhau thì phải nhập IP giống nhau.
*Lưu ý nữa là nếu bạn đã làm đúng theo các bước mà vẫn chưa chạy domain được thì nên kiểm tra lại xem domain đã change DNS tới Sitelutions xong chưa, nếu đã change xong rồi mà vẫn chưa chạy được là do domain còn đang bị cache ở proxy server. Để khắc phục bạn có thể clear cookie và fake ip để nhận thấy sự thay đổi


Sau đó vào DNS Wizard cho host đó.đây Như thế có thể giúp bạn quản lí Domain của mình tại Sitelutions,các phần khác(A Record là gì,MX,CNAME... nếu bạn không có kinh nghiệm nên để là mặc định của sitelutions.