http://chamsocsuckhoe.org/TrangChu.aspx

Hệ thống chăm sóc sức khỏe trực tuyến trên Internet tại địa chỉ www.chamsocsuckhoe.org sẽ xóa bỏ khoảng cách không gian và thời gian trong việc chăm sóc sức khỏe cho người Việt.
- Người dân ở các tỉnh thành trong nước sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng để phòng chống và chữa trị bệnh từ các bác sỹ giỏi nhất nhờ công nghệ “Chăm sóc sức khỏe trực tuyến” của AI.
- Các bác sỹ giỏi nhất quay VIDEO và tư vấn sức khỏe trực tuyến.