Là một doanh nghiệp trong ngành kỹ thuật, xây dựng, và vận hành, doanh nghiệp của bạn cần phải phản ứng nhanh với những thay đổi trong phạm vi, chi phí, và kế hoạch của dự án. Khách hàng sẽ không thay đổi kỳ vọng của họ đối với doanh nghiệp của bạn dù cho nhà thầu phụ của bạn chưa đến, điều kiện làm việc không thể đoán trước được, vì thời tiết xấu, hay vì xuất hiện trở ngại. Điều đó lý giải tại sao điều quan trọng nhất là phải kiểm soát chi phí, phản ứng nhanh với những thay đổi thị trường, và đáp ứng được các tiêu chuẩn về hiệu suất thông qua các phương thức vận hành hiệu quả được cải tiến.
Phần mềm quản trị doanh nghiệp phù hợp có thể giúp bạn quản lý những phức tạp trong hoạt động, tích hợp thông tin và quy trình, đồng thời cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp ra quyết định, làm tăng hiệu suất, giảm chi phí cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc cộng tác và trao đổi thông tin xuyên suốt trong doanh nghiệp bạn.
Là một doanh nghiệp về kỹ thuật, xây dựng và vận hành được quản lý tốt nhất, doanh nghiệp của bạn có thể hưởng lợi từ giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp của SAP thông qua các chức năng đa dạng của nó.
Tầm nhìn
Đưa ra được khả năng nhìn nhận về dự án qua toàn bộ tổ chức của bạn, từ trụ sở chính đến từng lĩnh vực.
Giảm rủi ro hoạt động và rủi ro về tài chính bằng cách kết hợp tài chính dự án và doanh nghiệp.
Dự đoán các yêu cầu thay đổi của khách hàng và xác định tầm ảnh hưởng của khách hàng đối với công ty, đặc biệt là trong việc thiết kế dự án.
Xem chi phí và kế hoạch dự án ở mọi cấp độ để xác định những ảnh hưởng về tài chính và kinh doanh theo thời gian thực và tổng thể.
Hiệu quả
Cung cấp dịch vụ trọn gói trong toàn bộ chu kỳ hoạt động của dự án về kỹ thuật, xây dựng, và vận hành.
Thu hút, giữ, và sử dụng công nhân lành nghề.
Củng cố mối quan hệ với nhà cung cấp và nhà thầu phụ - đặc biệt trong lĩnh vực lập kế hoạch dự án và quản lý hiệu suất.
So sánh các dự án và thúc đẩy vận dụng tốt nhất từ những gì thành công nhất.
Chia sẻ thông tin với nhà cung cấp và nhà thầu phụ.
Phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên cho những giai đoạn quan trọng của dự án.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ
Alenu IT Business Solution Co., LTD
125/2 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel:+84.629.497.18 | +84.948.522.652
Email: nga.ho@alenu-it.com | www.alenu-it.com