Liên hệ: Ms. Ngọc - Tel: 0938 060 418 - 08.6684 3979

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU TỪ 1-10-2011

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÁC MỨC LƯƠNG

TRONG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, TÍNH CÁC MỨC LƯƠNG GHI TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ KHÁC

ÁP DỤNG THỐNG NHẤT DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


Tăng lương sớm cho mọi doanh nghiệp


Nhằm giúp cho Doanh nghiệp căn cứ mức lương tối thiểu vùng nói trên, Doanh nghiệp điều chỉnh lại các mức lương trong thang, bảng lương do Doanh nghiệp xây dựng và ban hành, tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thoả thuận và quy định của pháp luật lao động. Theo đó mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Các câu hỏi tình huống thực tế mà Doanh nghiệp còn vướng mắc khi thực hiện: về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động; thực hiện chế độ thai sản đối với lao động nữ làm việc 3 ca, làm việc ca đêm; chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng; hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng lao động đối với người lao động sau khi cổ phần hoá; giải quyết chế độ lao động dôi dư; việc báo cáo tình hình thu nhập và tiền lương tại doanh nghiệp nhà nước; việc trợ cấp thôi việc; hướng dẫn tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ và chủ nhật; về việc trả lương cho người lao động; về việc áp dụng mức lương tối thiểu để áp dụng đơn giá tiền lương và quỹ lương; áp dụng một số hình thức sa thải đối với một số hành vi vi phạm của người lao động; áp dụng mức lương để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động…

Sách bao gồm nội dung chính sau:

Phần I: Tăng lương tối thiểu từ ngày 1-10-2011

Phần II: Những quy định mới nhất hường dẫn thực hiện tiền lương trong doanh nghiệp

Phần III: Chế độ phụ cấp, độc hại và các chế độ khác đối với người lao động trong DN

Phần IVhương pháp xây dựng các mức lương, trong thang, bảng lương và các tình huống

Sách dày 544 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. . In xong và nộp lưu chiểu tháng 08/2011

Giá: 298.000đ. (Có hóa đơn)
GIAO TẬN NƠI


Liên hệ: Ms. Ngọc - Tel: 0938 060 418 - 08.6684 3979
Website: Trung tâm phát hành sách325,000 VNĐ

tăng lương cơ bản 2012, mới nhất


325,000 VNĐ

tăng lương tối thiểu năm 2012 cho cán bộ công chức


325,000 VNĐ

tăng lương cơ bản năm 2012, mới nhất


325,000 VNĐ

tăng lương tối thiểu năm 2013325,000 VNĐ

chính sách tăng lương tối thiểu năm 2012


325,000 VNĐ

xây dựng hệ thống thang bảng lương 2012


298,000 VNĐ

chính sách mới điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu chung và hệ thống thang lương bảng lương 2012


29,800 VNĐ

tăng mức lương tối thiểu năm 2012