Kaspersky vượt xa hơn cả sự bảo vệ máy tính một cách thông thường thông thường. Chương trình được thiết kế để bảo vệ toàn diện máy tính trong mạng gia đình của bạn.
Các tính năng vượt trội của Kaspersky Chắc không phải nói mọi người cũng biết cả rồi.Còn đây là phần quan trọng nhất Key update 6/4/2012

Key Kaspersky Update